header6-nl

Nederlandse boeken, boekhoofdstukken en publicaties

2010

Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2010). Online communiceren. In R. Pijpers en J. de Haan, (eds.), Jonge kinderen en nieuwe media (pp. 91-103). Den Haag: SWP. 

Buijzen, M. (2010). Hoe ouders de strijd met commercie aan kunnen gaan. In K. Segers & J. Bouwens (Eds.), Maak mij wat wijs! De media kennen, begrijpen en zelf creëren (pp. 120-132). Leuven, BE: Lannoocampus.

 

2008
Rozendaal, E. (2008). Nieuwe vormen van reclame anno 2009. Rapport in opdracht van Stichting Reklame Rakkers, Amsterdam.
 

beeldschermkinderen_hdr

Download Beeldschermkinderen

Valkenburg, P. M. (2008). Beeldschermkinderen:
Theorieën over kind en media, tweede druk. Amsterdam: Boom.

Het boek, de gedrukte versie, is ook te bestellen via: Boom uitgevers

Element Selection
2007
Buijzen, M. (2007). Commercie in de jeugdcultuur: Vette verleiders en weerbare kinderen. In H. Dagevos & G. Munnichs (red.). De obesogene samenleving: Maatschappelijke perspectieven op overgewicht (pp. 95-102). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Rozendaal, E. (2007). Jeugd Reclame Wijzer (deel 1). Rapport in opdracht van Stichting Reklame Rakkers, Amsterdam.

Rozendaal, E. (2007). Jeugd Reclame Wijzer (deel 2). Rapport in opdracht van Stichting Reklame Rakkers, Amsterdam.

 

2006
Bijl, H., Bonn, M., & Walma van der Molen, J.H. (2006). De Virtuele Jeugduniversiteit . Position paper voor Wetenschap en Maatschappij, De Jonge Akademie, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Rozendaal, E. (2006). Nieuwe vormen van reclame anno 2006. Rapport in opdracht van Stichting Reklame Rakkers, Amsterdam.

Valkenburg, P.M., Schouten, A. P., & Peter, J. (2006). Jongeren en hun identiteitsexperimenten op internet. In J. de Haan & C. van ’t Hof (eds.), De digitale generatie: Jaarboek ICT en samenleving 2006 (pp. 47-58). Amsterdam: Boom.

 

2005
Valkenburg, P. M. (2005). Schadelijke media, Weerbare jeugd: Een beleidsvisie. Rapport in opdracht van de Commissie Media, Jeugd, en Geweld, ingesteld door minister Remkes, en Staatssecretarisen Van der Laan & Ross-van Dorp.

 

2004
Beentjes, J.W. J., Nikken, P., & Valkenburg, P. M. (2004, 16 januari). Dynamische Kijkwijzer beter dan Keuring. Volkskrant, p. 13.

Valkenburg, P. M., Beentjes, J. W. J., Nikken, P., & Tan, E. (2004). De Kijkwijzer 2.1: Een verantwoording. Rapport in opdracht van het NICAM, Hilversum.

Walma van der Molen, J.H. (2005). Jij en het nieuws. Kinderrechten Magazine , 2(3).

 

2002
Beentjes, J. W. J., & Valkenburg, P. M. (2002, 2 December). Kijkwijzer niet censureren. NRC Handelsblad, p. 7.

Valkenburg, P. M. (2002). Beeldschermkinderen: Theorieën over kind en media. Amsterdam: Boom.

 

2001
Valkenburg, P.M. (2001). Kinderen en Internet: Implicaties voor mediapedagogiek [Children and the Internet: Implications for a media pedagogy]. Pedagogiek in Praktijk Magazine , 1, 15-17.

beeldschermkinderen

Valkenburg, P. M., Beentjes, J. W. J., Nikken, P., & Tan, E. (2001). De Kijkwijzer: Een classificatiesysteem voor audiovisuele media. Rapport in opdracht van het NICAM, Hilversum.


2000
Walma van der Molen, J. H., & Valkenburg, P. M. (2000). Geweld op televisie en in video- en computer- spellen. In T. W. J. Schulpen, G. Cluckers, M. Meijer, R. Kohnstamm, R. Willemaers, J. Rispens, & G. A. Bakker (Eds.), Handboek kinderen en adolescenten: Vol. 17 . Deventer: Van Loghum Slaterus.