header11-nl

Sept
30
2014

GiftedChildren

Digitale media bieden hoogbegaafde jongeren verschillende ervaringen op het gebied van vermaak, informatie en creatie. Deze conclusies van een onderzoeksproject van CcaM / YoungWorks zijn te vinden in een nieuw whitepaper dat zij net hebben uitgegeven. 

Bij digitale media draait het niet alleen om vermaak. De onderzoeksresultaten laten zien dat hoogbegaafde jongeren, als echte media makers, digitale media op een creatieve manier gebruiken. Zij schrijven blogs, bewerken en publiceren foto’s, en creëren online videos. Hoogbegaafde jongeren maken ook gebruik van alle kennis die online te vinden is. Als echte online ontdekkingsreizigers zoeken deze jongeren online naar inspirerende en stimulerende informatie. 

Deze studie laat ook zien dat hoogbegaafde jongeren via sociale media contact onderhouden met hun vrienden en klasgenoten, en soms spelen zij met hun (online) image als een manier om om te gaan met het soms frusterende label “hoogbegaafd.” Hoewel de hoogbegaafde jongeren aangaven dat zij zich weleens anders voelden en positief staan tegenover online contact met andere hoogbegaafde jongeren, maakten zij op dit moment nog weinig tot geen gebruik van sociale media voor dit soort contacten. De (sociaal-emotionele) kansen die sociale media deze jongeren biedt en de obstakels die zij nu nog ondervinden om hier gebruik van te maken, is een interessante vraag voor toekomstig onderzoek. 

Vooralsnog, zijn er bijna geen studies die in kaart brengen hoe hoogbegaafde jongeren gebruik maken van digitale media. Daarom had deze exploratieve studie, a.h.v. twee focusgroepen met hoogfbegaafde kinderen tussen de 11 en 14 jaar, als doel om enkele eerste inzichten te verschaffen rond dit thema. N.a.v. deze exploratieve studie zullen CcaM en Youngworks een grotere survey uitzetten onder hoogbegaafde jongeren. Deze survey beoogt beter inzicht te krijgen in hoe hoogbegaafde jongeren digitale media gebruiken, de rol van individuele verschillen, en de manier waarop digitiale media de cognitieve, emotionele en sociale bbehoeftes van deze jongeren kunnen ondersteunen.  

Dit onderzoek is een samenwerking tussen CcaM onderzoekers Sindy Sumter en Jessica Taylor Piotrowski en YoungWorks onderzoekers Rutger van der Berg en Yvonne van Sark

Click hier om het whitepaper te lezen: “Hoogbegaafden & Digital Media: Kansen op Cognitief & Sociaal-Emotioneel Niveau” (in Dutch).  Het whitepaper bevat inzichten die voortkomen uit de focusgroepen en praktische tips voor ouders en onderwijzers van hoogbegaafde jongeren.