header11-nl

Apr
10
2015

Voor kinderen tussen de 3-12 lijkt het beperken van televisiekijken in de avond een veelbelovende manier te zijn om gezonder kijkgedrag te bevorderen. Een nieuw onderzoek vanuit CcaM laat een relatie zien tussen minder tv voor het slapen gaan en algehele kijktijd van kinderen, onafhankelijk van geslacht, etniciteit, opleiding van de ouders of gezinsinkomen 

Het onderzoek laat zien dat kinderen die weinig of geen tv kijken vlak voor het slapen gaan, bijna een uur minder televisie kijken per dag dan kinderen die dat wel ’s avonds kijken. Dit is belangrijk voor ouders, die hier hun eigen gedrag op kunnen aanpassen; door de tv ’s avonds wat minder vaak aan te hebben of helemaal uit te zetten, kunnen zij bedragen aan gezonder kijkgedrag van hun kinderen.   

Het is welbekend dat jongeren een relatief groot deel van de dag voor de tv doorbrengen. Een hoge mate van tv-consumptie wordt geassocieerd met een scala aan gezondheids- en gedragsproblemen, zoals obesitas, aandachtsproblemen, verminderde leesvaardigheid en lage schoolresultaten.  Het is daarom belangrijk om gezond kijkgedrag te bevorderen, waarbij een goede balans is tussen de kwaliteit en de kwantiteit van de programma’s die worden gekeken.

De televisie heeft een belangrijke plaats in het gezinsleven. Onderzoek laat dan ook zien dat het veranderen van kijkgedrag bij kinderen het best lukt wanneer het gezin als geheel wordt aangesproken, vooral via ouders. Uit onderzoek weten we ook dat ouders het vaak lastig vinden om de kijktijd van hun kinderen naar beneden te krijgen. Ouders reageren beter op dit soort boodschappen als deze de nadruk leggen op kleine haalbare aanpassingen die zij zelf toe kunnen passen in het gezinsleven.

Hoewel eerdere onderzoekers meerdere van zulke kleine aanpassingen hebben gevonden die gemakkelijk thuis uitvoerbaar zijn voor ouders, was er tot op heden nog geen inzicht in welke van deze aanpassingen het meest geschikt zijn om aan ouders van jonge kinderen te adviseren.  De huidige studie is opgezet om hier antwoord op te krijgen, door te kijken hoe vier tv-aanpassingen zich verhouden tot verminderde kijktijd bij kinderen: het verminderen van achtergrond-tv, het verminderen van tv tijdens het eten, het weghalen van de tv uit de slaapkamer en het verminderen van tv voor het slapen gaan. Hierbij werd er rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen, etniciteit, de opleiding van de ouders en het gezinsinkomen.

Uit de resultaten van het onderzoek  blijkt dat eigenlijk alle vier de aanpassingen geassocieerd warden met een vermindering in kijktijd. Er waren echter grote verschillen tussen de demografische groepen, waaruit blijkt dat niet alle aanpassingen voor alle gezinssituaties even goed werken. Slechts bij het verminderen van tv voor het slapen gaan was voor alle groepen een consistente relatie te zien met een totale vermindering van kijktijd. Dit maakt deze aanpassing het meest geschikt als  brede boodschap (in plaats van gezinsspecifieke interventies) richting ouders van kinderen tussen de 3 en 12.

Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van telefonische enquêtes onder 360 ouders van kinderen tussen de 3 en 12 jaar oud. Naast het verkrijgen van de demografische gegevens, waren de vragen erop gericht om inzicht te krijgen in de rol van tv in het gezin.

Het onderzoek is uitgevoerd door CcaM directeur Jessica Taylor Piotrowski in samenwerking met collega’s  van het Annenberg Public Policy Center in de Verenigde Staten. Lees hier het volledige artikel “Identifying Family Television Practices to Reduce Children’s Television Time” gepubliceerd in het Journal of Family Communication.

Als u meer informatie wilt over dit artikel, dan kunt u contact opnemen met Jessica Taylor Piotrowski at Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.