header11-nl

Jan
20
2016

media adhd 750 500Gewelddadig mediagebruik kan zowel een oorzaak als een gevolg zijn van ADHD-gerelateerd gedrag. Dit is een van de bevindingen in het promotieonderzoek van Sanne Nikkelen. Nikkelen promoveert op woensdag 20 januari aan de Universiteit van Amsterdam.

De laatste decennia is er een toenemende zorg dat veelvuldig televisiekijken of gamen ADHD kan veroorzaken. ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) is een ontwikkelingsstoornis, gekenmerkt door aandachtsproblemen (moeite met concentreren), hyperactiviteit (onrustig gedrag) en impulsiviteit (weinig zelfcontrole, American Psychiatric Association, 2013). ADHD komt in Westerse landen bij ongeveer vijf tot zeven procent van de kinderen voor en is daarmee één van de meest voorkomende gedragsproblemen (Willcutt, 2012). Met de genoemde zorgen over het verband tussen mediagebruik en ADHD is ook het wetenschappelijk onderzoek hiernaar toegenomen. Dit heeft echter tot voor kort niet geleid tot een duidelijk beeld van de samenhang tussen de twee. Sanne Nikkelen onderzocht daarom of er een verband is tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag. Daarnaast onderzocht ze de rol van individuele factoren in deze relatie. Ten slotte onderzocht ze het oorzakelijke verband tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag.

Dit proefschrift levert drie belangrijke inzichten op.
Media ADHD Background

Ten eerste laat het zien dat kinderen en jongeren die veel ADHD-gerelateerd gedrag vertonen verschillen van hun leeftijdsgenoten in zowel hun mediagebruik als hun reacties op media-inhoud. Kinderen en jongeren met meer ADHD-gerelateerd gedrag besteden meer tijd aan audiovisuele media en gebruiken meer gewelddadige en angstwekkende media.

Ten tweede laat dit proefschrift zien dat individuele factoren een belangrijke rol spelen in de relatie tussen mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag. Zo suggereren de bevindingen dat kinderen zich niet in dezelfde mate aangetrokken voelen tot gewelddadige media, maar dat deze voorkeur deels genetisch is bepaald. Ook werd gevonden dat ouders, door de manier waarop ze regels stellen over het mediagebruik van hun tiener, een belangrijke rol kunnen spelen in de hoeveelheid gewelddadige media die hun tieners consumeren.

Ten derde impliceren de resultaten van het proefschrift dat gebruik van gewelddadige media zowel een oorzaak als een gevolg van ADHD-gerelateerd gedrag kan zijn. Wat betreft de totale tijd besteed aan media werd gevonden dat dit alleen een gevolg, en geen oorzaak, van ADHD-gerelateerd gedrag was.

Kortom, hoewel de effecten relatief klein zijn, biedt dit proefschrift meer duidelijkheid voor het onderzoeksveld en geeft het belangrijke punten voor toekomstig onderzoek op het gebied van het mediagebruik en ADHD-gerelateerd gedrag van kinderen.  

Gefeliciteerd Sanne!

Promotiedetails

S.W.C. Nikkelen, The role of media entertainment in children’s and adolescents’ ADHD-related behaviors. A reason for concern? Promotor: prof. dr. P.M. Valkenburg. Co-promotores: dr. H.G.M. Vossen & dr. J.T. Piotrowski.

De promotieplechtigheid vindt plaats op woensdag 20 januari om 14:00 uur. Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 229-231, Amsterdam.

Download Dissertation and Summary Here.