header5-nl

Onderzoekscentrum Jeugd en Media van de Universiteit van Amsterdam


Welkom op de website van CcaM. CcaM maakt deel uit van de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) van de Universiteit van Amsterdam. CcaM streeft ernaar om meer inzicht te krijgen in de rol die media spelen in het leven van kinderen en adolescenten.  Het onderzoek binnen CcaM richt zich zowel de academische wereld als op een breder maatschappelijk publiek.  De nadruk ligt daarbij op:

  1. Het verkennen van en inzicht geven in de gevolgen van het madiagebruik onder kinderen en adolescenten
  2. Het bestuderen van de mechanismen achter het gebruik en de effecten van mediaconsumptie

CcaM telt momenteel 22 onderzoekers, die zich met verschillende media bezig houden. Daarbij gaat het om zowel entertainment en informatie binnen de traditionele media (zoals televisie en advertising) als entertainment, informatie en interpersoonlijke communicatie binnen de nieuwe media (zoals sociale media en apps). Dit alles gebeurt vanuit interdisciplinair perspectief: theorieën uit de psychologie, sociologie, educatie en communicatie komen hier samen. Tevens hebben wij een multi-methode benadering: Er is een grote variëteit aan onderzoeksdesigns, waaronder experimenteel onderzoek, correlationeel en causaal-correlationeel onderzoek, en dataverzamelingsmethodes kunnen variëren van inhoudsanalyse tot laboratoriumexperimenten tot vragenlijsten.

Om meer te weten te komen over de huidige onderzoeksrichtingen en onderzoeken, klik op de Ons Onderzoek pagina van onze website.