Slide

Dutch Books, Book Chapters and Publications


2014

Valkenburg, P. M. (2014). Schermgaande jeugd Over jeugd en media. Amsterdam: Prometheus 
 

2010

Buijzen, M. (2010). Hoe ouders de strijd met commercie aan kunnen gaan. In K. Segers & J. Bouwens (Eds.), Maak mij wat wijs! De media kennen, begrijpen en zelf creëren (pp. 120-132). Leuven, BE: Lannoocampus.

Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2010). Online communiceren. In R. Pijpers en J. de Haan, (eds.), Jonge kinderen en nieuwe media (pp. 91-103). Den Haag: SWP. 

2008

Rozendaal, E. (2008). Nieuwe vormen van reclame anno 2009. Rapport in opdracht van Stichting Reklame Rakkers, Amsterdam.

Valkenburg, P. M. (2008). Beeldschermkinderen:
Theorieen over kind en media, tweede druk. Amsterdam: Boom. (Het boek, de gedrukte versie, is ook te bestellen via: Boom uitgevers)

2007

Buijzen, M. (2007). Commercie in de jeugdcultuur: Vette verleiders en weerbare kinderen. In H. Dagevos & G. Munnichs (red.). De obesogene samenleving: Maatschappelijke perspectieven op overgewicht (pp. 95-102). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Rozendaal, E. (2007). Jeugd Reclame Wijzer (deel 1). Rapport in opdracht van Stichting Reklame Rakkers, Amsterdam.

Rozendaal, E. (2007). Jeugd Reclame Wijzer (deel 2). Rapport in opdracht van Stichting Reklame Rakkers, Amsterdam.

2006

Bijl, H., Bonn, M., & Walma van der Molen, J.H. (2006). De Virtuele Jeugduniversiteit . Position paper voor Wetenschap en Maatschappij, De Jonge Akademie, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Rozendaal, E. (2006). Nieuwe vormen van reclame anno 2006. Rapport in opdracht van Stichting Reklame Rakkers, Amsterdam.

Valkenburg, P.M., Schouten, A. P., & Peter, J. (2006). Jongeren en hun identiteitsexperimenten op internet. In J. de Haan & C. van ’t Hof (eds.), De digitale generatie: Jaarboek ICT en samenleving 2006 (pp. 47-58). Amsterdam: Boom.

2005

Valkenburg, P. M. (2005). Schadelijke media, Weerbare jeugd: Een beleidsvisie. Rapport in opdracht van de Commissie Media, Jeugd, en Geweld, ingesteld door minister Remkes, en Staatssecretarisen Van der Laan & Ross-van Dorp.

2004

Beentjes, J.W. J., Nikken, P., & Valkenburg, P. M. (2004, 16 januari). Dynamische Kijkwijzer beter dan Keuring. Volkskrant, p. 13.

Valkenburg, P. M., Beentjes, J. W. J., Nikken, P., & Tan, E. (2004). De Kijkwijzer 2.1: Een verantwoording. Rapport in opdracht van het NICAM, Hilversum.

Walma van der Molen, J.H. (2005). Jij en het nieuws. Kinderrechten Magazine , 2(3).

2002

Beentjes, J. W. J., & Valkenburg, P. M. (2002, 2 December). Kijkwijzer niet censureren. NRC Handelsblad, p. 7.

Valkenburg, P. M. (2002). Beeldschermkinderen: Theorieën over kind en media. Amsterdam: Boom.

2001

Valkenburg, P.M. (2001). Kinderen en Internet: Implicaties voor mediapedagogiek [Children and the Internet: Implications for a media pedagogy]. Pedagogiek in Praktijk Magazine , 1, 15-17.

Valkenburg, P. M., Beentjes, J. W. J., Nikken, P., & Tan, E. (2001). De Kijkwijzer: Een classificatiesysteem voor audiovisuele media. Rapport in opdracht van het NICAM, Hilversum.

2000

Walma van der Molen, J. H., & Valkenburg, P. M. (2000). Geweld op televisie en in video- en computer- spellen. In T. W. J. Schulpen, G. Cluckers, M. Meijer, R. Kohnstamm, R. Willemaers, J. Rispens, & G. A. Bakker (Eds.), Handboek kinderen en adolescenten: Vol. 17 . Deventer: Van Loghum Slaterus.

Related Articles

uva university of amsterdam ascor